He kaupapa rangahau tēnei hei tutuki i ngā tikanga o Te Tohu Paerua.
I whai tēnei rangahau i ngā tukanga o te rangahau kaupapa Māori kia rongo ai i te mana reo o ngā taitamariki tokongahuru. I uiuitia ngā taitamariki tokongahuru e pā ana ki ngā āhuatanga e whakakaha ai, e whakaawe ai i tō rātou kōrero Māori i ngā wāhi i waho anō o tō rātou Kura Kaupapa Māori. I apoapohia hoki ō rātou hiahia hei rautaki whakarauora-reo mō tō rātou reanga. Ko ngā hua i puta mai i ngā uiuinga, ko te whānau, ko ngā hoa aropā, ko ngā horopaki reo Māori ngā āhuatanga e whakakaha ai i te kōrero Māori o ngā kaiurupare. Ko ngā āhuatanga e whakaawetia ai tō rātou kōrero Māori, ko te kūaretanga o te nuinga o Aotearoa ki te reo Māori. Ᾱpiti atu, ko te uauatanga hoki o te pupuri me te maumahara-tere i ngā kupu tika hei whakaputa i ō rātou hiahia me ō rātou whakaaro, i roto i ngā horopaki reo tōtahi. Ko ngā hiahia o ngā tātarakihi i uiuia hei rautaki whakarauora-reo, ko ngā rauemi, ko ngā mahi, ko ngā horopaki e whakapakari ai i te reo Māori o ō rātou whānau, o ō rātou hoa aropā hoki. Nō reira, ka tautoko ēnei kitenga i ngā rautaki whakarauora-reo hou nā Te Mātāwai me te Kāwanatanga, e kīa nei ko Te Maihi Māori me Te Maihi Karauna. Mā te panoni i a Aotearoa hei whenua reo-rua, ā mā te tuaritanga ā te Kāwanatanga i ngā pūtea ki ngā rautaki whakarauora-reo e tika ana mō tēnei reanga, e ora ai te reo Māori.

META DATA

Creator | Kaihanga
Sam Higgs
Year of Creation | Tau
05/11/2020
Creative Commons Licence
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CC BY-NC-ND
Keywords | Kupu
Te Reo Rangatira Taiohi
Main Language | Reo Matua
Te Reo Rangatira (Maori)
Submitter's Rights | Nga Tika o te Kaituku
I am the author / creator of this resource
This Research has
not been formally reviewed for publication by academics at a university
Back to top