A powerpoint presentation on Kia Rite Kia Ora (2012) is a pilot whanau ora health intervention.  This powerpoint summarises some of the results.

META DATA

Creator | Kaihanga
Kinnect Group
Year of Creation | Tau
25/07/2012
Keywords | Kupu
Whānau, Kia Rite Kia Ora,
Main Language | Reo Matua
English
Submitter's Rights | Nga Tika o te Kaituku
I am the author / creator of this resource
Back to top